Yamaha NS-SW200

★★★★ 4,4
Nhà chế tạo: Yamaha
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

The excellent average rating is 4,4 out of 5 from 5 reviews.

Features

  • Minimum frequency range
    28-300 Hz

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Dec 31 Thg12 10 Jan 19 Thg1 29 Jan 07 Thg2 17 Feb 27 Thg2 09 Mar $5790030 $5790020 $5790010 $5790000 $5789990 $5789980
22 Dec 31 Thg12 10 Jan 19 Thg1 29 Jan 07 Thg2 17 Feb 27 Thg2 09 Mar $5790030 $5790020 $5790010 $5790000 $5789990 $5789980
22 Dec 10 Jan 29 Jan 17 Feb 09 Mar $5790030 $5790020 $5790010 $5790000 $5789990 $5789980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X