Toshiba VCGC32CPV

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Điện áp
    950 W

Product info

Show more ∨
X