Toshiba TWD-BJ120M4V (SK)

★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    11.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Mar 10 Thg5 26 Jun 12 Thg8 28 Sep 14 Thg11 31 Dec 15 Thg2 02 Apr $27865500 $23990400 $20115300 $16240200 $12365100 $8490000
24 Mar 10 Thg5 26 Jun 12 Thg8 28 Sep 14 Thg11 31 Dec 15 Thg2 02 Apr $27865500 $23990400 $20115300 $16240200 $12365100 $8490000
24 Mar 26 Jun 28 Sep 31 Dec 02 Apr $27865500 $23990400 $20115300 $16240200 $12365100 $8490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X