Toshiba TWBK105S2VWS

8.590.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba TWBK105S2VWS is 8.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 25 Thg5 24 Jul 22 Thg9 21 Nov 20 Thg1 21 Mar 20 Thg5 20 Jul $11865500 $10890400 $9915300 $8940200 $7965100 $6990000
26 Mar 25 Thg5 24 Jul 22 Thg9 21 Nov 20 Thg1 21 Mar 20 Thg5 20 Jul $11865500 $10890400 $9915300 $8940200 $7965100 $6990000
26 Mar 24 Jul 21 Nov 21 Mar 20 Jul $11865500 $10890400 $9915300 $8940200 $7965100 $6990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X