Toshiba RC18NAF

1.019.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba RC18NAF is 1.019.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X