Toshiba RC18JH1NV(G)

750.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba RC18JH1NV(G) is 750.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X