Toshiba RC18DH1NV

1.490.000Đ - 1.590.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba RC18DH1NV is 1.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 3 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X