Toshiba RASH13S3KS-V/H13S3AS-V

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

 • Kiểu
  Wall

Điểm năng lượng

 • Điểm Năng Lượng Hiệu Quả
  4 stars

Loại

 • Kiểu
  Wall

Điểm năng lượng

 • Điểm Năng Lượng Hiệu Quả
  4 stars

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X