Toshiba RASH13G2KCVP

20.490.000Đ - 20.500.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba RASH13G2KCVP is 20.490.000Đ inclusive of GST. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 3 shops in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X