Toshiba RASH13C1KCVG-V/RASH13J2ACV2G-V

11.990.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba RASH13C1KCVG-V/RASH13J2ACV2G-V is 11.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Tiếng ồn

  • Tiếng ồn bên ngoài
    48 dB

Tiếng ồn

  • Tiếng ồn bên ngoài
    48 dB

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X