Toshiba GRAG46VPDZ

13.840.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GRAG46VPDZ is 13.840.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Top Mount
  • Dung lượng
    409 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 Jan 14 Thg2 05 Mar 23 Thg3 11 Apr 29 Thg4 18 May 04 Thg6 22 Jun $14868000 $13840400 $12812800 $11785200 $10757600 $9730000
27 Jan 14 Thg2 05 Mar 23 Thg3 11 Apr 29 Thg4 18 May 04 Thg6 22 Jun $14868000 $13840400 $12812800 $11785200 $10757600 $9730000
27 Jan 05 Mar 11 Apr 18 May 22 Jun $14868000 $13840400 $12812800 $11785200 $10757600 $9730000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X