Toshiba GRAG36VUBZ

9.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GRAG36VUBZ is 9.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    305 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $11440500 $10290400 $9140300 $7990200 $6840100 $5690000
01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $11440500 $10290400 $9140300 $7990200 $6840100 $5690000
01 Nov 12 Mar 22 Jul 01 Dec 11 Apr $11440500 $10290400 $9140300 $7990200 $6840100 $5690000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X