Toshiba GRA28VSDS

6.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GRA28VSDS is 6.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    233 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Nov 01 Thg2 13 Apr 23 Thg6 03 Sep 13 Thg11 24 Jan 05 Thg4 15 Jun $7565500 $6890400 $6215300 $5540200 $4865100 $4190000
22 Nov 01 Thg2 13 Apr 23 Thg6 03 Sep 13 Thg11 24 Jan 05 Thg4 15 Jun $7565500 $6890400 $6215300 $5540200 $4865100 $4190000
22 Nov 13 Apr 03 Sep 24 Jan 15 Jun $7565500 $6890400 $6215300 $5540200 $4865100 $4190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X