Toshiba GRA25VM(UKG1)

5.570.000Đ - 6.440.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GRA25VM(UKG1) is 5.570.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

25 Jul 27 Thg8 29 Sep 01 Thg11 04 Dec 06 Thg1 08 Feb 13 Thg3 15 Apr $6908000 $6640400 $6372800 $6105200 $5837600 $5570000
25 Jul 27 Thg8 29 Sep 01 Thg11 04 Dec 06 Thg1 08 Feb 13 Thg3 15 Apr $6908000 $6640400 $6372800 $6105200 $5837600 $5570000
25 Jul 29 Sep 04 Dec 08 Feb 15 Apr $6908000 $6640400 $6372800 $6105200 $5837600 $5570000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X