Toshiba GR-RT535WE-PMV(06)-MG

15.190.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GR-RT535WE-PMV(06)-MG is 15.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    407 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

16 Jun 28 Thg6 10 Jul 22 Thg7 03 Aug 15 Thg8 27 Aug 08 Thg9 21 Sep $19115500 $17990400 $16865300 $15740200 $14615100 $13490000
16 Jun 28 Thg6 10 Jul 22 Thg7 03 Aug 15 Thg8 27 Aug 08 Thg9 21 Sep $19115500 $17990400 $16865300 $15740200 $14615100 $13490000
16 Jun 10 Jul 03 Aug 27 Aug 21 Sep $19115500 $17990400 $16865300 $15740200 $14615100 $13490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X