Toshiba GR-RT435WE-PMV(06)-MG

12.390.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GR-RT435WE-PMV(06)-MG is 12.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    337 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

16 Jun 27 Thg6 09 Jul 20 Thg7 01 Aug 12 Thg8 24 Aug 05 Thg9 17 Sep $16270500 $15190400 $14110300 $13030200 $11950100 $10870000
16 Jun 27 Thg6 09 Jul 20 Thg7 01 Aug 12 Thg8 24 Aug 05 Thg9 17 Sep $16270500 $15190400 $14110300 $13030200 $11950100 $10870000
16 Jun 09 Jul 01 Aug 24 Aug 17 Sep $16270500 $15190400 $14110300 $13030200 $11950100 $10870000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X