Toshiba GR-RT395WE-PMV(06)-MG

11.390.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GR-RT395WE-PMV(06)-MG is 11.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    311 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

16 Jun 27 Thg6 09 Jul 20 Thg7 01 Aug 12 Thg8 24 Aug 03 Thg9 14 Sep $14788000 $13990400 $13192800 $12395200 $11597600 $10800000
16 Jun 27 Thg6 09 Jul 20 Thg7 01 Aug 12 Thg8 24 Aug 03 Thg9 14 Sep $14788000 $13990400 $13192800 $12395200 $11597600 $10800000
16 Jun 09 Jul 01 Aug 24 Aug 14 Sep $14788000 $13990400 $13192800 $12395200 $11597600 $10800000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X