Toshiba GR-RB350WE-PMV

New
11.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GR-RB350WE-PMV is 11.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    270 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 May 25 Thg5 29 May 02 Thg6 06 Jun 10 Thg6 14 Jun 17 Thg6 20 Jun $12783000 $11490400 $10197800 $8905200 $7612600 $6320000
21 May 25 Thg5 29 May 02 Thg6 06 Jun 10 Thg6 14 Jun 17 Thg6 20 Jun $12783000 $11490400 $10197800 $8905200 $7612600 $6320000
21 May 29 May 06 Jun 14 Jun 20 Jun $12783000 $11490400 $10197800 $8905200 $7612600 $6320000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X