Toshiba GR-RB345WE-PMV(30)

New
8.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba GR-RB345WE-PMV(30) is 8.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    268 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 May 24 Thg5 27 May 30 Thg5 02 Jun 05 Thg6 08 Jun 11 Thg6 15 Jun $9015500 $8990400 $8965300 $8940200 $8915100 $8890000
21 May 24 Thg5 27 May 30 Thg5 02 Jun 05 Thg6 08 Jun 11 Thg6 15 Jun $9015500 $8990400 $8965300 $8940200 $8915100 $8890000
21 May 27 May 02 Jun 08 Jun 15 Jun $9015500 $8990400 $8965300 $8940200 $8915100 $8890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X