Toshiba DC1000CVWB

6.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba DC1000CVWB is 6.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

10 Apr 21 Thg5 02 Jul 12 Thg8 23 Sep 03 Thg11 15 Dec 26 Thg1 09 Mar $8828000 $8400400 $7972800 $7545200 $7117600 $6690000
10 Apr 21 Thg5 02 Jul 12 Thg8 23 Sep 03 Thg11 15 Dec 26 Thg1 09 Mar $8828000 $8400400 $7972800 $7545200 $7117600 $6690000
10 Apr 02 Jul 23 Sep 15 Dec 09 Mar $8828000 $8400400 $7972800 $7545200 $7117600 $6690000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X