Toshiba BL70PR1NV

★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Jug

  • Jug capacity
    1500 ml

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 20 Thg1 10 Apr 29 Thg6 18 Sep 07 Thg12 26 Feb 16 Thg5 04 Aug $1445000 $1290400 $1135800 $981200 $826600 $672000
01 Nov 20 Thg1 10 Apr 29 Thg6 18 Sep 07 Thg12 26 Feb 16 Thg5 04 Aug $1445000 $1290400 $1135800 $981200 $826600 $672000
01 Nov 10 Apr 18 Sep 26 Feb 04 Aug $1445000 $1290400 $1135800 $981200 $826600 $672000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X