Toshiba BL-70PR2NV

★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

Price Trend

27 Mar 29 Thg5 31 Jul 02 Thg10 04 Dec 05 Thg2 09 Apr 10 Thg6 12 Aug $1490500 $1390400 $1290300 $1190200 $1090100 $990000
27 Mar 29 Thg5 31 Jul 02 Thg10 04 Dec 05 Thg2 09 Apr 10 Thg6 12 Aug $1490500 $1390400 $1290300 $1190200 $1090100 $990000
27 Mar 31 Jul 04 Dec 09 Apr 12 Aug $1490500 $1390400 $1290300 $1190200 $1090100 $990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X