Toshiba AWK905DV (SG)

6.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWK905DV (SG) is 6.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Vận hành

  • Water consumption / wash
    116 L

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

23 Feb 10 Thg4 28 May 14 Thg7 31 Aug 17 Thg10 04 Dec 20 Thg1 09 Mar $6760000 $6290400 $5820800 $5351200 $4881600 $4412000
23 Feb 10 Thg4 28 May 14 Thg7 31 Aug 17 Thg10 04 Dec 20 Thg1 09 Mar $6760000 $6290400 $5820800 $5351200 $4881600 $4412000
23 Feb 28 May 31 Aug 04 Dec 09 Mar $6760000 $6290400 $5820800 $5351200 $4881600 $4412000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X