Toshiba AWK800AVWW

4.380.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWK800AVWW is 4.380.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    7.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

14 Mar 06 Thg5 29 Jun 21 Thg8 14 Oct 06 Thg12 29 Jan 23 Thg3 16 May $5233000 $4890200 $4547400 $4204600 $3861800 $3519000
14 Mar 06 Thg5 29 Jun 21 Thg8 14 Oct 06 Thg12 29 Jan 23 Thg3 16 May $5233000 $4890200 $4547400 $4204600 $3861800 $3519000
14 Mar 29 Jun 14 Oct 29 Jan 16 May $5233000 $4890200 $4547400 $4204600 $3861800 $3519000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X