Toshiba AWK1005FV (SG)

7.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWK1005FV (SG) is 7.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

23 Feb 12 Thg4 01 Jun 20 Thg7 08 Sep 27 Thg10 16 Dec 03 Thg2 24 Mar $7797500 $7290400 $6783300 $6276200 $5769100 $5262000
23 Feb 12 Thg4 01 Jun 20 Thg7 08 Sep 27 Thg10 16 Dec 03 Thg2 24 Mar $7797500 $7290400 $6783300 $6276200 $5769100 $5262000
23 Feb 01 Jun 08 Sep 16 Dec 24 Mar $7797500 $7290400 $6783300 $6276200 $5769100 $5262000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X