Toshiba AWK1000FV

6.890.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWK1000FV is 6.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

14 Mar 28 Thg4 12 Jun 27 Thg7 10 Sep 25 Thg10 09 Dec 23 Thg1 09 Mar $7062500 $6890400 $6718300 $6546200 $6374100 $6202000
14 Mar 28 Thg4 12 Jun 27 Thg7 10 Sep 25 Thg10 09 Dec 23 Thg1 09 Mar $7062500 $6890400 $6718300 $6546200 $6374100 $6202000
14 Mar 12 Jun 10 Sep 09 Dec 09 Mar $7062500 $6890400 $6718300 $6546200 $6374100 $6202000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X