Toshiba AWH1100GV(SM)

5.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWH1100GV(SM) is 5.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 19 Thg1 07 Apr 25 Thg6 12 Sep 30 Thg11 17 Feb 06 Thg5 23 Jul $7568500 $7090200 $6611900 $6133600 $5655300 $5177000
01 Nov 19 Thg1 07 Apr 25 Thg6 12 Sep 30 Thg11 17 Feb 06 Thg5 23 Jul $7568500 $7090200 $6611900 $6133600 $5655300 $5177000
01 Nov 07 Apr 12 Sep 17 Feb 23 Jul $7568500 $7090200 $6611900 $6133600 $5655300 $5177000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X