Toshiba AWG1100GVWB

5.290.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWG1100GVWB is 5.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Nov 03 Thg2 19 Apr 04 Thg7 18 Sep 03 Thg12 17 Feb 04 Thg5 20 Jul $7718000 $7190400 $6662800 $6135200 $5607600 $5080000
19 Nov 03 Thg2 19 Apr 04 Thg7 18 Sep 03 Thg12 17 Feb 04 Thg5 20 Jul $7718000 $7190400 $6662800 $6135200 $5607600 $5080000
19 Nov 19 Apr 18 Sep 17 Feb 20 Jul $7718000 $7190400 $6662800 $6135200 $5607600 $5080000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X