Toshiba AWDUH1100GV

10.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AWDUH1100GV is 10.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Vận hành

  • Water consumption / wash
    190 L

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Nov 20 Thg1 19 Mar 17 Thg5 15 Jul 12 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $10615500 $10190400 $9765300 $9340200 $8915100 $8490000
22 Nov 20 Thg1 19 Mar 17 Thg5 15 Jul 12 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $10615500 $10190400 $9765300 $9340200 $8915100 $8490000
22 Nov 19 Mar 15 Jul 10 Nov 09 Mar $10615500 $10190400 $9765300 $9340200 $8915100 $8490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X