Toshiba AW-L805AV (SG)

4.790.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AW-L805AV (SG) is 4.790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    7.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $4835500 $4790400 $4745300 $4700200 $4655100 $4610000
27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $4835500 $4790400 $4745300 $4700200 $4655100 $4610000
27 May 10 Jun 24 Jun 08 Jul 20 Jul $4835500 $4790400 $4745300 $4700200 $4655100 $4610000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X