Toshiba AW-DUH1200GV

10.890.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AW-DUH1200GV is 10.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Vận hành

  • Water consumption / wash
    190 L

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    11 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Apr 14 Thg5 26 Jun 07 Thg8 19 Sep 31 Thg10 13 Dec 25 Thg1 09 Mar $11365500 $10890400 $10415300 $9940200 $9465100 $8990000
02 Apr 14 Thg5 26 Jun 07 Thg8 19 Sep 31 Thg10 13 Dec 25 Thg1 09 Mar $11365500 $10890400 $10415300 $9940200 $9465100 $8990000
02 Apr 26 Jun 19 Sep 13 Dec 09 Mar $11365500 $10890400 $10415300 $9940200 $9465100 $8990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X