Toshiba AW-DK1000FV(KK)

7.290.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Toshiba
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Toshiba AW-DK1000FV(KK) is 7.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Jun 30 Thg7 19 Sep 09 Thg11 30 Dec 19 Thg2 11 Apr 01 Thg6 23 Jul $9290500 $8890400 $8490300 $8090200 $7690100 $7290000
09 Jun 30 Thg7 19 Sep 09 Thg11 30 Dec 19 Thg2 11 Apr 01 Thg6 23 Jul $9290500 $8890400 $8490300 $8090200 $7690100 $7290000
09 Jun 19 Sep 30 Dec 11 Apr 23 Jul $9290500 $8890400 $8490300 $8090200 $7690100 $7290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X