Torino GBS2S

900.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Torino
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Torino GBS2S is 900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Gas burners
    2

Features

  • Gas burners
    2

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X