Tiger JKJG10W

10.990.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Tiger
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Tiger JKJG10W is 10.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X