Teka HSB615

★★★★★
Nhà chế tạo: Teka
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Dung lượng
    70 L
  • Oven functions
    6

General

  • Control
    Knob

Product info

Show more ∨

Price Trend

04 Jan 27 Thg2 21 Apr 14 Thg6 07 Aug 30 Thg9 23 Nov 15 Thg1 09 Mar $16537000 $15829400 $15121800 $14414200 $13706600 $12999000
04 Jan 27 Thg2 21 Apr 14 Thg6 07 Aug 30 Thg9 23 Nov 15 Thg1 09 Mar $16537000 $15829400 $15121800 $14414200 $13706600 $12999000
04 Jan 21 Apr 07 Aug 23 Nov 09 Mar $16537000 $15829400 $15121800 $14414200 $13706600 $12999000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X