Tefal FV3965

601.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Tefal
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Tefal FV3965 is 601.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    23 Tháng Mười Một 2018
  • Brand category

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1646500 $1437400 $1228300 $1019200 $810100 $601000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1646500 $1437400 $1228300 $1019200 $810100 $601000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 09 Apr $1646500 $1437400 $1228300 $1019200 $810100 $601000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X