Tefal BL30A165

★★★★★
Nhà chế tạo: Tefal
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1158500 $985200 $811900 $638600 $465300 $292000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1158500 $985200 $811900 $638600 $465300 $292000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 09 Apr $1158500 $985200 $811900 $638600 $465300 $292000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X