Tủ Đông Inverter Aqua 319 Lít AQF-C4201E

6.990.000Đ - 7.890.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Tủ Đông Inverter Aqua 319 Lít AQF-C4201E is 6.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    319 L

Product info

  • List date PriceMe
    31 Tháng Năm 2021
Show more ∨

Price Trend

09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep $6990030 $6990020 $6990010 $6990000 $6989990 $6989980
09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep 09 Thg9 09 Sep $6990030 $6990020 $6990010 $6990000 $6989990 $6989980
09 Sep $6990030 $6990020 $6990010 $6990000 $6989990 $6989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X