Sunhouse SHR-F2362W2

10.290.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sunhouse
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sunhouse SHR-F2362W2 is 10.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    255 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

13 Jun 29 Thg7 13 Sep 29 Thg10 14 Dec 29 Thg1 16 Mar 30 Thg4 15 Jun $11668000 $10290400 $8912800 $7535200 $6157600 $4780000
13 Jun 29 Thg7 13 Sep 29 Thg10 14 Dec 29 Thg1 16 Mar 30 Thg4 15 Jun $11668000 $10290400 $8912800 $7535200 $6157600 $4780000
13 Jun 13 Sep 14 Dec 16 Mar 15 Jun $11668000 $10290400 $8912800 $7535200 $6157600 $4780000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X