Sunhouse SHR-F2272W2

★★★★★
Nhà chế tạo: Sunhouse
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Total capacity
    225 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Jun 16 Thg7 28 Aug 10 Thg10 22 Nov 04 Thg1 16 Feb 30 Thg3 11 May $8288000 $7530400 $6772800 $6015200 $5257600 $4500000
03 Jun 16 Thg7 28 Aug 10 Thg10 22 Nov 04 Thg1 16 Feb 30 Thg3 11 May $8288000 $7530400 $6772800 $6015200 $5257600 $4500000
03 Jun 28 Aug 22 Nov 16 Feb 11 May $8288000 $7530400 $6772800 $6015200 $5257600 $4500000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X