Sunhouse SHD8915

492.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sunhouse
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sunhouse SHD8915 is 492.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    860 W

Capacity

  • Bowl capacity
    1.5 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

14 Jun 17 Thg7 20 Aug 22 Thg9 26 Oct 28 Thg11 01 Jan 03 Thg2 09 Mar $1115000 $990400 $865800 $741200 $616600 $492000
14 Jun 17 Thg7 20 Aug 22 Thg9 26 Oct 28 Thg11 01 Jan 03 Thg2 09 Mar $1115000 $990400 $865800 $741200 $616600 $492000
14 Jun 20 Aug 26 Oct 01 Jan 09 Mar $1115000 $990400 $865800 $741200 $616600 $492000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X