Sunhouse SHD8622G

780.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sunhouse
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sunhouse SHD8622G is 780.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X