Sunhouse SHD7724

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Hiệu quả năng lượng

 • Approx.room size
  30 m²
 • Moisture removal LT/24Hr
  20 Litres

Hiệu quả năng lượng

 • Approx.room size
  30 m²
 • Moisture removal LT/24Hr
  20 Litres

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X