Sunhouse SHD4232

1.499.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sunhouse
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sunhouse SHD4232 is 1.499.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Volume
    32 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X