Sony MDR-NC31

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Design

  • Available colours
    Black

Product info

  • List date PriceMe
    13 Tháng Năm 2014
  • Brand Category

Earphone Sony MDR-NC31 Liên quan

X