Sony KD-65X8000H 65in

26.900.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sony
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sony KD-65X8000H 65in is 26.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    1 Tháng Năm 2020
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X