Sony FDR-AX40

24.990.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Sony
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sony FDR-AX40 is 24.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Hệ Thống Ống Kính

  • Phóng đại quang học
    20 X

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X