Shimono X5S

5.999.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Shimono
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Shimono X5S is 5.999.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Design

  • Dust capacity
    0.6 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Apr 06 Thg6 22 Jul 05 Thg9 21 Oct 05 Thg12 20 Jan 05 Thg3 19 Apr $6401500 $5999200 $5596900 $5194600 $4792300 $4390000
22 Apr 06 Thg6 22 Jul 05 Thg9 21 Oct 05 Thg12 20 Jan 05 Thg3 19 Apr $6401500 $5999200 $5596900 $5194600 $4792300 $4390000
22 Apr 22 Jul 21 Oct 20 Jan 19 Apr $6401500 $5999200 $5596900 $5194600 $4792300 $4390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X