Sharp SJX281ESL

★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    253 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 04 Thg1 09 Mar 12 Thg5 16 Jul 18 Thg9 22 Nov 25 Thg1 30 Mar $6865500 $6590400 $6315300 $6040200 $5765100 $5490000
01 Nov 04 Thg1 09 Mar 12 Thg5 16 Jul 18 Thg9 22 Nov 25 Thg1 30 Mar $6865500 $6590400 $6315300 $6040200 $5765100 $5490000
01 Nov 09 Mar 16 Jul 22 Nov 30 Mar $6865500 $6590400 $6315300 $6040200 $5765100 $5490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X