Sharp SJX251EDS

★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    241 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 17 Thg1 04 Apr 20 Thg6 06 Sep 22 Thg11 08 Feb 26 Thg4 13 Jul $6790500 $6390400 $5990300 $5590200 $5190100 $4790000
01 Nov 17 Thg1 04 Apr 20 Thg6 06 Sep 22 Thg11 08 Feb 26 Thg4 13 Jul $6790500 $6390400 $5990300 $5590200 $5190100 $4790000
01 Nov 04 Apr 06 Sep 08 Feb 13 Jul $6790500 $6390400 $5990300 $5590200 $5190100 $4790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X